Tuesday, November 16, 2010

News: "Nieuwe Europese nummerplaten" (bpost)

Nieuwe Europese nummerplaten

Kom alles te weten van A tot Z

De nieuwe nummerplaten worden geleidelijk in roulatie gebracht bij aankoop van een nieuwe auto of bij verandering van eigenaar. Dit is een belangrijk project en bpost werd aangeduid om de platen en bijhorende documenten te leveren.

U kunt kiezen waar u de nieuwe nummerplaat wil laten leveren: bij u thuis, op een ander adres naar keuze, in een postkantoor of een PostPunt. Als u niet aanwezig bent bij de levering, vindt u in uw postbus een boodschap waarmee u de nummerplaat in uw postkantoor of PostPunt kunt ophalen.

De nieuwe nummerplaat wordt geleverd tegen een betaling van € 20 die cash aan de postbode wordt betaald.

U krijgt tegelijk ook een inschrijvingsbewijs, een sticker om uw oude nummerplaat terug te sturen en een betalingsbewijs.

De leveringsstatus opzoeken van een nummerplaat.

Wilt u de leveringsstatus opvragen van uw nieuwe nummerplaat?
Vul hieronder dan het refertenummer in :

Zoeken op refertenummer

Voor alle vragen over de levering van uw nieuwe nummerplaat:

surf naar www.bpost.be/nummerplaat

bel het Contact Centre van bpost op het gratis nummer 0800 96 005

Voor alle vragen over de nieuwe Europese nummerplaten of voor een nieuwe inschrijvingsaanvraag:

surf naar www.mobilit.fgov.be

bel de helpdesk van D.I.V. op het nummer 02 277 30 50

Praktisch

ALGEMEEN

Waarom een nieuwe Europese nummerplaat?
Om het verkeer van goederen en personen binnen de EU te vergemakkelijken en om de controlemiddelen van de nationale politiediensten eenvormig te maken.

Krijg ik automatisch een nieuwe nummerplaat ter vervanging van mijn huidige plaat?
De huidige nummerplaten zullen door nieuwe Europese nummerlaten worden vervangen naarmate er nieuwe voertuigen in het verkeer worden gebracht, of als het oude inschrijvingsbewijs van een voertuig moet gewijzigd / gecorrigeerd worden. Een nieuwe Europese nummerplaat zal ook worden bezorgd bij verlies of diefstal van de plaat of van het inschrijvingsbewijs van het oude model.

Moet ik zelf iets doen om de nieuwe Europese nummerplaat te krijgen?
U moet enkel iets doen als u snel een Europese nummerplaat op uw huidige voertuig wil. Als dat niet het geval is, wordt uw Belgische nummerplaat vervangen door een Europese op het ogenblik dat u van voertuig verandert.

Op welke datum wordt de nieuwe Europese nummerplaat in gebruik genomen?
De nieuwe Europese platen komen in roulatie op 16 november 2010. Het zal verschillende jaren duren vooraleer alle huidige nummerplaten vervangen zijn.
Is die nieuwe nummerplaat enkel bestemd voor personenwagens?
Nee, alle voertuigen en met een motor aangedreven tuigen die momenteel zijn ingeschreven, zullen op termijn met een nieuwe Europese nummerplaat worden uitgerust.

Wat met de motorfietsen, vrachtwagens en nutsvoertuigen?
De oude nummerplaten van deze voertuigen moeten ook worden vervangen door een nummerplaat met het Europese formaat.

Kan ik een nieuwe nummerplaat bestellen, ook al verander ik niet van voertuig?
U mag naar eigen goeddunken een aanvraag indienen, zelfs als u niet van voertuig verandert.

KENMERKEN

Hoe zal de nieuwe Europese nummerplaat eruitzien?
Ze vertoont 7 robijnrode karakters op een witte achtergrond. Ze worden voorafgegaan door het Europese symbool, een uit 12 sterren bestaande gele cirkel op een blauwe achtergrond, en het B-teken. De nummerplaat draagt ook het reliëfzegel van de D.I.V. en verschillende veiligheidselementen. Het eerste karakter, het indexcijfer, maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen de gewone inschrijvingen (index 1 tot 7), de internationale nummerplaten (index 8) en de gepersonaliseerde platen (index 9).

Bestaan er verschillende formaten?
Voor de personenwagens bestaan er drie formaten:

  1. rechthoekig: 52 cm op 11 cm
  2. "vierkant": 34 cm op 21 cm
  3. klein formaat (21 cm op 14 cm), type motorfiets, enkel indien de specifieke plaats die door de fabrikant is voorzien voor het aanbrengen van een nummerplaat te klein is voor een rechthoekige of vierkante nummerplaat, op voorwaarde dat een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen hiervoor vooraf toelating verleent

Welke veranderingen zijn er voor de commerciële of diplomatieke nummerplaten of voor de Transit-nummerplaten?
Ze zullen eveneens worden aangepast aan het Europese formaat.
Voor de commerciële nummerplaten, de garageplaten en de proefrittenplaten is er een overgangsperiode voorzien:

  1. Nieuwe inschrijvingen ingediend vóór 15/11/2010 gelden enkel voor 2010.
  2. Wie een aanvraag tot inschrijving indient na 15/11/2010 ontvangt een nieuwe Europese nummerplaat voorzien van een sticker die geldig is tot eind 2011.
  3. Aanvragen tot verlenging moeten worden ingediend tussen 15 november 2010 en 31 januari 2011. De houder krijgt een nieuwe Europese nummerplaat voorzien van een sticker die geldig is tot eind 2011. De retributie blijft ongewijzigd.

Kan ik de tekens op mijn nummerplaat zelf kiezen (gepersonaliseerde nummerplaat)?
Ja. De reservering van een nieuwe gepersonaliseerde nummerplaat kost € 1 000. Daarnaast dient ook € 20 te worden betaald voor de levering door bpost.

Ik heb momenteel een nummer dat uit 5 of 6 karakters bestaat: kan ik dat nummer behouden op mijn nieuwe plaat?
Het is mogelijk om het uit 5 of 6 karakters bestaande nummer over te dragen naar de Europese plaat. Het indexcijfer van de nieuwe plaat zal dan 9 zijn.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de nummers kan een gepersonaliseerde nummerplaat van 5 karakters worden omgezet in een plaat met 6 karakters, voorafgegaan door het indexcijfer 9.

Wat moet ik doen met mijn oude nummerplaat?
U moet ze terugsturen naar de D.I.V.. Daar zal de plaat geschrapt en vernietigd worden. De D.I.V. zal u een schrappingsattest sturen.

Hoeveel tijd krijg ik om mijn oude nummerplaat terug te sturen?
Het verdient aanbeveling om ze zo snel mogelijk terug te sturen, want u zult inschrijvingstaks moeten betalen zolang de plaat in omloop blijft.

Moet ik betalen om mijn oude nummerplaat terug te sturen?
Samen met uw nieuwe Europese nummerplaat ontvangt u een sticker. U moet deze op de achterkant van uw oude Belgische plaat aanbrengen. Ze kan dan gratis via het postnetwerk worden teruggestuurd. U kunt met uw oude nummerplaat terecht in een postkantoor, een PostPunt of een rode brievenbus.

Is mijn oude nummerplaat nog altijd geldig? En voor hoe lang nog?
Uw oude plaat blijft geldig tot op het ogenblik waarop ze door de DIV wordt geschrapt. Daarom is het aan te raden ze snel terug te sturen.

En als ik mijn oude nummerplaat wil houden als souvenir?
Als u uw nieuwe Europese nummerplaat heeft ontvangen, bent u verplicht om uw oude plaat terug te sturen naar de D.I.V.. Anders riskeert u administratieve problemen of problemen met de verkeersbelasting.

Is de achterste nummerplaat nog steeds de enige officiële plaat?
Ja, maar de voorste nummerplaat moet nu beantwoorden aan strikte criteria, zoals die ook gelden voor de achterste plaat.

Waar kan ik mij een nieuwe voorste nummerplaat aanschaffen?
Alle huidige leveranciers kunnen de nieuwe voorste platen produceren, maar de criteria zijn veel strenger dan voorheen.

BESTELLING EN LEVERING

Welke procedure moet ik volgen om een nieuwe Europese nummerplaat te bekomen?
U kunt het best uw verzekeraar vragen om de aanvraag online in te dienen via WebDIV.
U kunt uw aanvraag tot inschrijving ook indienen aan de loketten van de D.I.V..
Tot slot kunt u uw aanvraag tot inschrijving per post naar de D.I.V. sturen; u zult dan wel langer op uw nieuwe plaat moeten wachten.

Bestaan er verschillen in geval van aankoop van een nieuwe wagen?
De procedure voor de aanvraag tot inschrijving is dezelfde voor nieuwe voertuigen en tweedehandsvoertuigen. U kunt het best uw verzekeraar vragen om de aanvraag tot inschrijving in te dienen via WebDIV.

Kan ik op gelijk welk ogenblik een nieuwe nummerplaat bestellen?
Ja.

Hoe zal mijn nieuwe nummerplaat worden geleverd?
bpost levert de nieuwe plaat. U betaalt aan de postbode (€ 20 per plaat). U kunt de leveringsplaats zelf kiezen: uw woonplaats, een ander door u gekozen adres, een postkantoor of een PostPunt.
Opgelet: aan de loketten van de D.I.V. worden geen platen meer afgeleverd, behalve Transit-platen.

Wat is de leveringstermijn van de nieuwe platen?
Voor elke bestelling die vóór 17 uur via WebDIV wordt geplaatst, geldt dat de nummerplaat de dag erna wordt geleverd.

Is het mogelijk om mijn nieuwe nummerplaat sneller te ontvangen?
Als de aanvraag tot inschrijving vóór 12 uur via WebDIV wordt ingediend, dan kan de plaat nog dezelfde dag vóór 21 uur worden geleverd.
Als de aanvraag na 17 uur wordt ingediend, dan wordt de plaat de eerstvolgende werkdag in de voormiddag bezorgd.
In beide gevallen dient een supplement van € 80 per plaat te worden betaald.

PRIJZEN

Wat kost het me als ik mijn huidige nummerplaat vervang door een Europese plaat?
De nieuwe plaat wordt door bpost bezorgd tegen betaling van € 20.

Hoe gebeurt de betaling?
U betaalt contant aan de postbode. Als u er niet bent als de postbode langskomt, dan laat hij een bericht achter in uw brievenbus. Op dat bericht staat in welk postkantoor of PostPunt u uw nummerplaat kunt afhalen. U kunt in dat geval ook betalen met Bancontact.

Welke kosten worden gedekt door de prijs die bij de levering van de Europese nummerplaat moet worden betaald?
De verzendingskosten en de kosten van de uitreiking door bpost.

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?
In het pakket waarin uw nieuwe plaat zit, zit ook een factuur met de btw-gegevens.

Kan ik mijn nieuwe Europese nummerplaat rechtstreeks bij de DIV gaan afhalen om extra kosten te vermijden?
Neen, aan de loketten van de DIV worden geen platen meer afgeleverd, behalve Transit-platen.

Blijft het bedrag van de inschrijvingstaks gelijk?
Het bedrag van de inschrijvingstaks wordt berekend aan de hand van een groot aantal criteria. De komst van de nieuwe Europese nummerplaat verandert niets aan deze criteria.

Waarom is de prijs van de nummerplaat niet inbegrepen in de inschrijvingstaks?
De berekening van de inschrijvingstaks is erg ingewikkeld. Het is niet mogelijk om er de prijs voor de levering bij op te tellen, te meer omdat u de keuze hebt tussen een standaard- en een spoedlevering.

Moet ik betalen om mijn oude nummerplaat terug te sturen?
De oude Belgische nummerplaat kan gratis worden teruggestuurd. Als u uw nieuwe nummerplaat ontvangt, ontvangt u ook een sticker. U moet deze sticker op de achterkant van uw oude Belgische plaat kleven. Daarna deponeert u de plaat in een postkantoor, een PostPunt of een rode brievenbus.

Wat kost het om een nieuwe nummerplaat te personaliseren?
Een gepersonaliseerde plaat kost € 1 000.
Als u al een gepersonaliseerde nummerplaat met 5 of 6 karakters hebt, dan kunt u vragen om ze kosteloos te laten omzetten in een Europese plaat.

LEVERINGSPROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Ik heb een nieuwe nummerplaat besteld, maar ik heb ze nog niet ontvangen.
U kunt de leveringsstatus van uw plaat online opvolgen op de website van bpost (www.bpost.be/nummerplaat).
U kunt de status van uw bestelling eveneens opvragen bij het Contact Centre van bpost (via het gratis telefoonnummer 0800 960 05).

Ik heb mijn nummerplaat ontvangen, maar niet het inschrijvingsbewijs.
U kunt hiervoor terecht bij het Contact Centre van bpost (via het gratis telefoonnummer 0800 960 05).

Het inschrijvingsnummer komt niet overeen met mijn nieuwe plaat.
U kunt hiervoor terecht bij het Contact Centre van bpost (via het gratis telefoonnummer 0800 960 05).

De afmetingen van mijn nieuwe nummerplaat komen niet overeen met de plaats die op mijn wagen is voorzien.
U kunt hiervoor bellen naar de helpdesk van de DIV (02 277 30 50).

ALLERLEI

Bestaan er precieze regels met betrekking tot de personalisering van een nummerplaat?
Als u al een gepersonaliseerde nummerplaat heeft, dan kan u ze laten omzetten in een Europese plaat. Als u een gepersonaliseerde nummerplaat wenst, dan kan u de gewenste karakterreeks reserveren. U krijgt dan deze reeks toegewezen op voorwaarde dat ze nog beschikbaar is.

Mag ik op de voorste nummerplaat een logo laten aanbrengen, bv. dat van de Services Clubs?
Nee, de voorste nummerplaat moet beantwoorden aan strikte criteria (overeenkomst met de achterste plaat).

Zijn er nog andere veranderingen die verband houden met de nieuwe Europese nummerplaten?
Om de uniformiteit op Europees niveau te waarborgen en met het oog op een grotere veiligheid onderging ook het inschrijvingsbewijs veranderingen.