Tuesday, July 20, 2010

News: "Mobiliteitsorganisaties betreuren halfslachtige oplossing nummerplaat" (HLN.be)

Mobiliteitsorganisaties betreuren halfslachtige oplossing nummerplaat

Mobiliteitsclub VAB laat vandaag in een reactie op de nieuwe Europese nummerplaat met de kleurencombinatie robijn-wit weten dit maar een halfslachtige oplossing te vinden. Mobiliteitsorganisatie Touring hekelt dan weer dat "het communautaire het haalt van de verkeersveiligheid".

Zichtbaarheid
"Dit is een halfslachtige oplossing", zegt Maarten Matienko van VAB. "De zichtbaarheid was de belangrijkste reden om een nieuwe nummerplaat te kiezen. Het is zeer jammer dat voor de minst goede keuze geopteerd werd: geel-zwart was beter geweest, zwarte letters op een witte achtergrond is de beste keuze, ook met het oog op de herkenbaarheid door automatische apparaten zoals voor het heffen van tol of het vaststellen van overtredingen op trajectcontroles."

Twee fases
Bovendien vindt VAB het heel jammer dat de introductie van de nieuwe nummerplaat "in twee fases moest gebeuren". "Eerst werd een retroflecterende nummerplaat vooraan verplicht, nu moet voor een nieuwe nummerplaat betaald worden (20 euro, nvdr.). Dat is de mensen twee keer op kosten jagen. Het is heel jammer dat men dit niet in een keer kon doen."

Communautair
Danny Smagghe van Touring hekelt dat automobilisten voor de nieuwe nummerplaat moeten betalen. Volgens hem was een zwart-gele combinatie voor de nieuwe Europese nummerplaat ook veel beter en veiliger geweest. Hij betreurt dan ook dat "het dossier weer moest uitmonden in een communautaire discussie". "Het communautaire blijkt belangrijker dan de verkeersveiligheid", aldus Smagghe. (belga/ep)
20/07/10 18u53

Source: HLN.be