Wednesday, February 23, 2011

News: "Retroactieve schrapping van de nummerplaten door DIV"

Retroactieve schrapping van de nummerplaten door DIV

Datum: 23 februari 2011

De schrapping van oude nummerplaten bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft vertraging opgelopen door de invoering van de nieuwe Europese nummerplaat. Dit zal evenwel geen negatieve gevolgen hebben voor de houders van deze nummerplaten. De DIV schrapt namelijk de oude nummerplaten met terugwerkende kracht tot op de datum van ontvangst.

Vertraging bij de schrappingen

Het formaat van Europese nummerplaat is in voege sinds 15 november 2010. Bij iedere verandering die te maken heeft met de inschrijving van het voertuig (vervanging, duplicaat nummerplaat, wijziging adres …) moet u een nieuwe nummerplaat van Europees formaat aanvragen. Uw oude nummerplaat moet u onmiddellijk terugsturen naar de DIV om ze te laten schrappen, van zodra u de nieuwe nummerplaat ontvangen heeft.

De DIV ziet zich sinds de invoering van de nieuwe Europese nummerplaat geconfronteerd met een uitzonderlijk groot aantal te schrappen nummerplaten. Ondanks de inzet van bijkomende middelen kampt de DIV met vertraging bij de schrappingen. Daardoor ontstaat er ook vertraging bij het doorzenden van informatie aan de FOD Financiën en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst, bevoegd voor de verkeersbelasting.

Schrapping met terugwerkende kracht

In het belang van de burgers weerhoudt de DIV de datum van ontvangst van de oude Belgische nummerplaten als datum van schrapping. De nummerplaten worden dus geschrapt met terugwerkende kracht. Het is ook deze datum die de DIV meedeelt aan de FOD Financiën en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.
De datum van schrapping is ook van belang in geval van stopzetting van een verzekeringscontract.

Het is mogelijk dat u van de FOD Financiën een uitnodiging tot betaling ontvangt voor een nummerplaat die u al terugstuurde aan de DIV, maar waarvan de schrapping nog niet werd meegedeeld aan de FOD Financiën. In dat geval bent u verplicht te betalen maar zal het bedrag van de onverschuldigde belasting worden terugbetaald.

In Vlaanderen int het Agentschap Vlaamse Belastingdienst de verkeersbelasting. Het Agentschap zal een persbericht verspreiden met meer informatie over hun werkwijze via hun website.

Lees het officiële persbericht over de retroactieve schrapping op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. (pdf, 1 p. – 88 kB)