Friday, May 5, 2017

News: "Prijs gepersonaliseerde nummerplaat weldra gehalveerd naar 1.000 euro" (HLN.be)

Prijs gepersonaliseerde nummerplaat weldra gehalveerd naar 1.000 euro

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil de prijs voor een gepersonaliseerde nummerplaat halveren. Dergelijke nummerplaten zouden dan weer, zoals weleer, 1.000 euro gaan kosten. Dat meldt de minister op zijn website en via Twitter.

"In december 2015 werd de prijs van een gepersonaliseerde nummerplaat verdubbeld van 1.000 naar 2.000 euro. We zien sinds dan een duidelijke afname van de interesse voor een gepersonaliseerde nummerplaat", klinkt het.

"Waar het aantal aanvragen daarvoor schommelde tussen de 360 en de 740 per maand, daalde dat vanaf december 2015 tot 100 à 200 per maand. De hoogste piek van aanvragen (979 per maand) in april 2014 staat in schril contrast met de laagste piek (102) in november 2016. De prijs is zonder enige twijfel één van de redenen van deze vaststelling en ik heb dus voorgesteld om terug te keren naar de oorspronkelijke prijs", geeft de minister aan.

De minister heeft net de adviezen aangevraagd om het dossier te vervolledigen en hoopt in augustus van dit jaar de aanpassing rond te hebben.

Bron: HLN.be