Friday, May 5, 2017

News: "Prijs gepersonaliseerde nummerplaat weldra gehalveerd naar 1.000 euro" (HLN.be)

Prijs gepersonaliseerde nummerplaat weldra gehalveerd naar 1.000 euro

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil de prijs voor een gepersonaliseerde nummerplaat halveren. Dergelijke nummerplaten zouden dan weer, zoals weleer, 1.000 euro gaan kosten. Dat meldt de minister op zijn website en via Twitter.

"In december 2015 werd de prijs van een gepersonaliseerde nummerplaat verdubbeld van 1.000 naar 2.000 euro. We zien sinds dan een duidelijke afname van de interesse voor een gepersonaliseerde nummerplaat", klinkt het.

"Waar het aantal aanvragen daarvoor schommelde tussen de 360 en de 740 per maand, daalde dat vanaf december 2015 tot 100 à 200 per maand. De hoogste piek van aanvragen (979 per maand) in april 2014 staat in schril contrast met de laagste piek (102) in november 2016. De prijs is zonder enige twijfel één van de redenen van deze vaststelling en ik heb dus voorgesteld om terug te keren naar de oorspronkelijke prijs", geeft de minister aan.

De minister heeft net de adviezen aangevraagd om het dossier te vervolledigen en hoopt in augustus van dit jaar de aanpassing rond te hebben.

Bron: HLN.be


News: "Le ministre Bellot veut baisser le prix des plaques personnalisées" (LeSoir.be)

Le ministre Bellot veut baisser le prix des plaques personnalisées

Le prix des plaques personnalisées a doublé en décembre 2015 passant de 1.000 à 2.000 euros. Le ministre veut maintenant le ramener à 1.000 euros. 

Le ministre de la Mobilité François Bellot (MR) a l’intention de ramener le prix des plaques personnalisées à son montant initial de 1.000 euros, indique-t-il vendredi dans un court communiqué. 

«En décembre 2015, le prix des plaques personnalisées a doublé passant de 1.000 à 2.000 euros. Nous observons depuis lors une baisse d’intérêt pour ce type de plaques. Alors que le nombre de demandes se situait entre 360 et 740 par mois avant décembre 2015, il est ensuite passé de 100 à 200 par mois», commente le ministre.

«Le prix est sans aucun doute une raison de cette baisse et j’ai donc proposé de revenir au prix initial», ajoute-t-il, précisant qu’il espère pouvoir boucler le dossier d’ici le mois d’août 2017.

Source: LeSoir.be